Sprängmedelsökhund

K9narc.se Narkotikahundar-Specialsök

Specialsökhundar Narkotika - Vapen - Sprängmedel - Dol-letande hundar - Yrkesinriktad Specialsökutbildning

Sprängmedelsökutbildning

 

Utbildningen riktar sig till både

Privatpersoner som arbetande ekipage.

Alla hundraser är välkomna! Vi arbetar

enbart med positiv inlärning!

 

Christer Hofström är utbildad instruktör med mångårig erfarenhet av narkotikahundar.

Han är utbildad narkotikahundförare

vid dåvarande Statens Hundskola i Sollefteå

Certifieringar och vidareutbildningar vid

Polisens hundverksamhet i Karlsborg.

Utbildad i Sprängteknik Klass A. (BEF)

Medlem i Svenska Narkotikapolisföreningen

sedan 1992 www.snpf.org

 

 

Yrkesinriktad Sprängmedelsökutbildning

Vi kommer att kunna erbjuda följande specialsökutbildningar för hundekipage under 2018

1. Två dagar förberedande yrkesutbildning. (Prova på)

Här får du en möjlighet att prova på att söka efter sprängmedel med din hund under fyra dagar. Vi kommer att varva teori med praktik. Vi har erfarna utbildare med erfarenhet från skarpa sprängarbeten, polisiärt arbete med sprängsök samt djup kunskap om sprängmedel och dess verkan. Vi arbetar med skarpa sprängmedel.

Information om krav på hund och förare: http://narkotikahund.se/om.html

 

Instruktörer:

 

Christer Hofström är utbildad instruktör med mångårig erfarenhet av narkotikahundar.

Han är utbildad narkotikahundförare

vid dåvarande Statens Hundskola i Sollefteå

Certifieringar och vidareutbildningar vid

Polisens hundverksamhet i Karlsborg.

Medlem i Svenska Narkortikapolisföreningen

sedan 1992. Utbildat Specialsökhundar sedan 2008. Tidigare Narkotikahundförare

inom Kriminalvården.

Utbildad i Sprängteknik Klass A. (BEF)

 

Bengt Weckfors Tidigare polis med placering vid Rikspolisstyrelsen.

Erfarenhet från utbildningar inom explosivämnen i Sverige och Utomlands.

Utbildad bombtekniker, minröjare och ammunitionsröjare.

Har arbetet på SWEDEC, Swedish Eod and Demining Center som utbildningsansvarig åt RPS.

Driver idag ett säkerhetsföretag med inriktning mot specialsökhund.

 

 

Kostnad 2000:-

Plats: Norrtälje

Anmälan: brukshelg@k9narc.se

Bindande anmälan.

 

2. komplett 10 - 12 månaders utbildning för Dol-letande hund samt sprängmedelsökhund.

Här går ekipaget en hel utbildning på cirka 10 till 12 månader. Efter utbildning får ekipaget ett kursintyg, Även möjlighet till certifiering..

Pimpim visar ett bombsök>>

Kostnad 55 000:-

Plats: Norrtälje

 

Mer information: www.narkotikahund.se

Kontakt: narkotikahund@k9narc.se

Mobil: 0709-39 46 36

 

Liby är utbildad narkotikahund men är även utbildad på vapen och ammunitionsök

Sprängmedelsökhundar

En sprängmedelsökhund söker efter sprängmedel i olika samanhang. De flesta jobb som utförs är förebyggande sökarbeten till olika tillställningar, till exempel av VIP tillställningar.

Vi utbildar även Dol-letande hundar som har till uppgift att söka efter odetonerade sprängmedel vid byggen eller bergsprängningar.

Man ser även ett ökat intresse där det skickas paket och försändelser av olika slag, där det skulle ta mycket lång tid att söka igenom utan hund. Allt arbete är förebyggande! Skarpa larm om bomb eller sprängmedel hanteras av myndigheterna.

 

Hunden Uno visar frysmarkering vid bombsök>>

 

Hunden Tarzan är under utbildning till Dol-letande hund>>

 

Yrkesinriktad Specialsökutbildning

 

2018

Grupp 1

21-22 juli

18-19 augusti

22-23 september

20-21 oktober

17-18 november

14-15 decenber

Grupp 2

28-29 juli

25-26 augusti

29-30 september

27-28 oktober

24-25 november

28-29 december