Start

K9narc.se Narkotikahundar-Specialsök

Specialsökhundar Narkotika - Vapen - Sprängmedel - Dol-letande hundar - Yrkesinriktad Specialsökutbildning

Specialsökutbildningar

Vi utbildar hundekipage i att söka efter

Narkotika, Sprängmedel, Pyroteknik samt

Dolhantering.

 

Utbildningen riktar sig till både

Privatpersoner som arbetande ekipage.

Alla hundraser är välkomna! Vi arbetar

enbart med positiv inlärning!

 

Christer Hofström är utbildad instruktör med mångårig erfarenhet av narkotikahundar.

Han är utbildad narkotikahundförare

vid dåvarande Statens Hundskola i Sollefteå

Certifieringar och vidareutbildningar vid

Polisens hundverksamhet i Karlsborg.

Utbildad i Sprängteknik Klass A (BEF)

Medlem i Svenska Narkotikapolisföreningen

sedan 1992 www.snpf.org

 

Yrkesinriktade Specialsökutbildningarna: Finns två platser!

 

Vid intresse kontakta oss på 0709-39 46 36 eller mail: narkotikahund@k9narc.se

Narkotikahundar hjälper skolor, behandlingshem och företag

Vi har hjälpt behandlingshem och företag i över femton år med narkotikahundar samt med utbildninginsatser.

Christer Hofström arbetade inom Kriminalvården i tjugo år och har gedigen erfarenhet vad gällande säkerhetsarbete. Vi har tystnadsplikt samt arbetar alltid med respekt för klienternas situation.

Samtliga våra hundförare har genomgått en ettårig utbildning med inriktning just på

behandlingshem. Förutom utbildning av narkotikahundarna så har de fått utbildning i etik

och moral, juridik, preparatkunskap samt en stor del praktik i skarpa miljöer.

Mer information: www.narkotikahund.se

Kontakt: narkotikahund@k9narc.se

Mobil: 0709-39 46 36

 

 

Liby är utbildad narkotikahund men är även utbildad på vapen och ammunitionsök

Narkotikahund

En Narkotikahund är utbildad att hitta narkotika, våra hundar är även utbildade på att hitta nya Internetdroger som "Spice" och dess olika rökmixar. Ett flertal beslag har gjorts de senaste åren av dessa. När vi arbetar med våra hundar så är det alltid i en positiv och glad anda. Detta är viktigt för hundarna att känna arbetsglädje samt att få arbeta med sin förare. Vi har även hundar som söker vapen, pyroteknik samt sprängmedel.

 

Yrkesinriktad Specialsökutbildning

 

2018

Grupp 1

21-22 juli

18-19 augusti

22-23 september

20-21 oktober

17-18 november

14-15 decenber

Grupp 2

28-29 juli

25-26 augusti

29-30 september

27-28 oktober

24-25 november

28-29 december

 

 

 

 

Narkotikahunden Triton

 

Narkotikahunden Pimpim

Narkotikahunden Liby